Airsoft spēlē ir sižeti jeb scenāriji, kurā spēlētājs iejūtas, kādā no karojošajām pusēm. Airsoft sižeti var būt kā vienkārša pretinieku komandas izšaušana, kāda posteņa iekarošana vai izcīnīšana, kartes meklēšana vai kāda cita konkrēta spēles uzdevuma izpilde! Scenāriji airsoftā var būt daudz un dažādi, tamdēļ piedāvājam iekatu dažos no tiem! Šie sižeti var būt gan garāki, pat viens scenārijs visai dienai, gan īsāki atkarībā no spēles stila un dalībnieku vēlmēm pasākumā.


Telpas vai teritorijas ieņemšana

1/3 no airsoft spēlētājiem ir uzdevums ieņemt konkrēta objekta telpas vai teritoriju. Viņiem ir pēc iespējas ilgāk jānotur pozīcijas un jāaizsargā telpas vai teritorija no pretiniekiem. Vislabāk teritorijā vai telpā paslēpt kādu priekšmetu, kas konkrēti jāaizsargā. Ja airsoft spēlētāju - aizsargu nošauj, tad dodas atdzīvoties vai arī skaitās nošauts un dodas uz drošības laukumu. 2/3 no airsoft spēlētājiem ir uzbrucēji, kam uzdevums ir ieņemt aizsargājamo teritoriju un nepieciešamības gadījumā atrast un aiznest noteikto priekšmetu uz konkrēto vietu. Spraigākai spēlei tiek dots laiks, piemēram, 20 vai 30 min, kurās uzdevums ir jāizdara. Ja šo uzdevumu uzbrucēji neveic, tad uzvarējuši ir aizsargi.

Cietumi

Airsoft spēlētāji sadalās divās līdzīgās daļās, divās komandās. Tiek noteiktas 2 bāzes un 2 cietumi. Pie komandas a ir tuvāk cietums a1, bet pie komandas b ir tuvāk cietums b1. Ja, piemēram, nošauj kādu airsoft spelētāju no komandas a, tad viņam jādodas uz cietumu b1, ja nošauj b airsoft komandas pārstāvi, tad viņam jādodas uz cietumu a1. No cietuma savus airsoft komandas biedrus var atbrīvot, ja ieskrien cietumā un izved ārā. Cietumniekiem ir jānokļūst līdz savām bāzēm, lai varētu atdzīvoties un piedalīties airsoft spēlē (lietot šauteni). Cietumniekiem izvedot viņus no cietuma līdz nokļūšanai bāzē aizliegts lietot ieroci. Ja cietumnieku nošauj pa ceļam uz bāzi, tad viņam jāatgriežas cietumā. Uzvarējusi komanda, kura ir brīvībā un pretiniekus salikusi ir cietumā.

Bumbas mīnēšana

Airsoft dalībnieki sadalās divās līdzīgās komandās. Tiek noteiktas 2 bāzes, kur komandas sāk spēli un atdzīvojas pēc noteikta laika savā bāzē. Pa vidu starp bāzēm, diezgan atklātā vietā, novieto BUMBU, kas airsoft spēlētāju komandām jāatmīnē. Atmīnēšana notiek sekojoši - kāds no airsoft komandas pārstāvja pieskrien pie bumbas, paceļ to izstieptā rokā un skaļi, ar sekundes intervālu, skaita līdz 10. Ja viņš izskaita, tad komanda ir uzvarējusi un spēle beidzas, bet, ja skaitot viņu nošauj, tad atgriežas bāzē atdzīvoties un sāk atkal no jauna.

Prezidents

Dalībnieki sadalās divās līdzīgās komandās. Komandām ir noteiktas bāzes – katrai sava. Airsoft spēles laukumā ir paslēpies prezidents. Komandām ir uzdevums katrai uz savu bāzi pirmajai nogādāt prezidentu. Kura komanda to izdara pirmā, tā ir uzvarējusi. Prezidents pārvietojas tikai ejot lēnā solī, ja prezidentam trapa, viņš  skaitās ievainots, apstājās, paceļ roku un skaita skaļi līdz 30. Kamēr prezidents skaita viņu parvietot aizliegts. Tā komanda, kura aizved pirmā prezidentu uz savu bāzi ir uzvarējusi.

Karogi

Spēlētāji sadalās 2 līdzīgās komandās. Spēlē ir 2 bāzes un 2 karogu punkti. Uzdevums ir katrai airsoft komandai aizsargāt savu karogi, lai tas atrastos savā karoga punktā, un nozagt un aiznest pretinieka karogu uz savu karoga punktu. Bāzēs ik pēc laika notiek atdzimšana. Uzvar tā airsoft komanda, kura ir nogādājusi abus karogus savā karogu punktā.

Miera misija

Afgāņi un čečeni par savu teritoriju karo jau gadsimtiem ilgi. Pienācis laiks sadalīt šo teritoriju starp abām nemierīgajām tautām – tamdēļ miera cīņās iesaistās ANO miera spēki.

Teritorijā izvietotas 3 bāzes – B1, B2 un B3, kā arī 2 cietumi – C1 un C2. Pa visu teritoriju ir izvietoti 13 karogi un 4 munīcijas lādes. Divām komandām, kas pārstāv nemierīgās tautas – Čečenus un Talibus, ir uzdevums aiznest un nogādāt savā bāzē pēc iespējas vairāk karogu un munīcijas lādes.

Noteikumi:

* 1 cilvēks drīkst nest tikai vienu karogu vai vienu lādi;

* Nesot šo karogu vai lādi, komandas pārstāvim ir aizliegts lietot ieroci;

* Ja karoga nesējs tiek nošauts, tad karogs ir jāatstāj šajā vietā un jādodas uz cietumu;

Cietumā ik pēc 10 min. notiek cietumnieku izbēgšana. Cietumniekiem izbēgot, viņi kļūst par bēgļiem (nedrīkst lietot šauteni, bet skaitās dzīva persona, pa kuru drīkst šaut) un jānonāk savā bāzes punktā. Ja viņu pa ceļam uz bāzi nošauj, tad bēglis nonāk atpakaļ cietumā un gaida izbēgšanu, bet ja viņš tiek līdz bāzei, tad pievienojas savai komandai un turpina misiju. ANO miera spēkiem ir uzdevums aizsargāt karogus un lādes, lai abas tautas netiek klāt. ANO atdzīvošanās notiek bāzes punktā B3, kur tie atdzīvojas, ja bāzē ir pāra skaits cilvēku.

SUV misija

Teroristi ir iebrukuši Latvijā! Tie Kadagā ir patvērušies un slēpj kodolieročus. SUV vienībai ir jāiebrūk un jāiznīcina teroristi, kā arī jānogādā drošā vietā bīstamie ieroči!

SUV atrodas bāzē. Pa to laiku, kamēr SUV izstrādā uzbrukuma stratēģiju, teroristi saslēpj teritorijā karogus, kas viņiem ir jāaizsargā. SUV uzdevums ir šos karogus atrast un nogādāt drošības zonā. SUV vienība ir 3:1 pārākumā pret teroristiem. Kartē ir atzīmēta bāze, no kuras SUV sāk misiju. SUV ir doti 2 vai 3 mediķi, kurus var atpazīt pēc lentēm uz kreisā pleca. Ja SUV tiek sašauts, tad viņš paceļ roku un ir beigts – mirušais paliek turpat, kur ticis nošauts. Mediķi var atdzīvināt savus komandas biedrus uzsienot savējam ap roku lenti – tā atdzīvinot. Ja nošauj otrreiz, tad šis SUV komandas pārstāvis dodas uz bāzi, kur sagaida, kādu no savas komandas un abi dodas atpakaļ uzbrukumā. Ja nošauj mediķi, tad viņš dodas uz bāzi, kur sagaida otru komandas biedru, lai dotos uzbrukumā. Teroristu atšķirības zīmes ir oranžas šalles. Ja tiek nošauts terorists, tad viņš dodas uz cietumu. Cietumā ik pēc 10 min notiek cietumnieku izbēgšana, kas nozīmē, ka teroristi turpina aizsargāt karogus un cenšas nepieļaut, lai SUV aiznes tos uz drošības zonu. Ja SUV nesot karogu nošauj, tad karogs ir jānomet zemē un atkarībā no situācijas jāgaida mediķis vai jādodas uz bāzi. Teroristi karogus pēc to noslēpšanas aiztikt un parvietot nedrīkst, tie drīkst tikai aizsargāt, kā arī nedrīkst atrasties drošības zonā tuvāk par 30m. SUV savukārt ir aizliegts atrasties cietumā un tuvāk tam par 30m. Spēlei var būt arī laika limits, lai veiktu šo uzdevumu. Uzvarētāju noteiksim pēc tā, kura komanda izpilda savu uzdevumu.

Bēgļi

Bēgļi ir nokļuvuši tieši uz robežas – Kadagā, kur valda nemieri starp Afgāņiem un Čečeniem. Visa robežas teritorija ir nomīnēta tā, lai neviens neiedomātos tajā spert kāju. Lai šķērsotu šo robežu ir ejams tikai viens ceļš. Abu valstu valdības ir devusi rīkojumu – pārvest Bēgļus pirms to izdarījuši pretinieki!

Komandām ir savi bāzes punkti – A un B. Punktā C, kas atrodas vienādā attālumā no bāzēm ir paslēpušies bēgļi. Visā teritorijas robežā ir 4 kontrolpunkti, caur kuriem komandām ir jāizved bēgļi, lai tos nogādātu savā bāzē. Kopā ir 2 vai 3 bēgļi (var būt arī vairāk). Kādam no bēgļiem ir iedotas lentītes 2 krāsās priekš abām komandām, pirms spēles sarunā, kurai komandai ir kurš apzīmējums. Ja komanda aizved bēgli uz kontrolpunktu, tad bēglis atzīmē to ar noteiktās komandas krāsu lentīti Tā jāiziet visi kontrolpunkti un pēdējais, kā 5. kontrolpunkts ir bāze. Bēgļus var pārņemt kā viena komanda, tā arī otra, lai to izdarītu ir jāpiesit kādam no bēgļiem uz pleca un pasaka savu valsti, piemēram, Afgāņi. Bēgļiem jāatrodas ne tālāk kā 1m no tās komandas, kurai seko. Ja kādam no bēgļiem trāpa, tad viņi apstājas un lēnu garu skaita līdz 30. Šajā laikā bēgļi paliek uz vietas, komandai jāaizsargā tie. Kad ir izskaitīts drīkst atkal bēgļus pārvietot. Ja kādu no spēlētājiem nošauj, tad viņš, ar paceltu roku, dodas uz savu bāzi, kur sagaidot otru nošauto komandas biedru abi atdzīvojas, tad dodas atpakaļ misijā. Bēgļi drīkst tikai iet, tie nedrīkst skriet. Uzvarētāji ir tie, ka iziet visus kontrolpunktus un aizved bēgļus uz savu bāzi.

Spēļu sižeti var būt arī ne tikai mūsu izdomāti. Ja Jums ir kāda lieliska ideja, kādam sižetam, labprāt uzklausīsim Jūs!

Kontakti

+371 29415744

info@airsoftizklaide.lv